język hebrajski

Język hebrajski

tłumacz hebrajski

עִבְרִית
Obszar Izrael i inne
Liczba mówiących 7 milionów
Ranking (poza pierwszą 100.)
Klasyfikacja genetyczna Języki afroazjatyckie
*Języki semickie
**płn.-zach.-semickie
***Język hebrajski
Pismo hebrajskie
Status oficjalny
język urzędowy Izrael
Regulowany przez Akademia Języka Hebrajskiego
Kody języka
ISO 639-1 he
ISO 639-2 heb
SIL HBR
W Wikipedii
Zobacz też: język, języki świata
Wikipedia w języku hebrajskim
W Wikisłowniku: Słownik języka hebrajskiego
Język hebrajski (hebr. עִבְרִית, trb. iwrit) – język z grupy kananejskiej języków semickich, należący do afroazjatyckiej rodziny językowej, zapisywany alfabetem hebrajskim.
Posługiwano się nim w starożytnym Izraelu, od czasów niewoli babilońskiej zaczął on jednak wychodzić z powszechnego użycia, stając się de facto martwym językiem, używanym jedynie w modlitwie, podczas ceremonii oraz do zapisu tekstów religijnych (Tora, Miszna). W życiu codziennym Żydzi posługiwali się innymi językami, początkowo aramejskim, później w diasporze głównie jidysz (aszkenazyjczycy), ladino – dżudezmo (sefardyjczycy) bądź arabskim. Pod koniec XIX w., dzięki staraniom m.in. Eliezera ben Jehudy, okrzykniętego „wskrzesicielem hebrajszczyzny” (hebr. מחייה השפה העברית), powstała nowoczesna wersja języka hebrajskiego, który od chwili powstania państwa Izrael w 1948 jest oficjalnie językiem urzędowym tego kraju. Obecnie posługuje się nim ok. 5,1 mln ludzi (wg niektórych szacunków, uwzględniających także Arabów izraelskich oraz Izraelczyków żyjących na emigracji, liczba użytkowników języka hebrajskiego może dziś sięgać nawet 8 mln).

Tłumaczenia – język hebrajski:

wycena-tłumaczenia

 

Oferujemy tłumaczenia zwykle i przysięgłe z j. hebrajskiego, specjalistyczne, techniczne, przysięgłe, konsekutywne i symultaniczne. Przy realizacji zlecenia tłumacze dobierani są indywidualnie w zależności od tematyki oraz specjalizacji tekstu.
Projekty oraz tłumaczenia przyjmujemy oraz dostarczamy pocztą, firmą kurierską, osobiście, faksem, pocztą elektroniczną. Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z języka hebrajskiego lub na język hebrajski – prosimy o kontakt. Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Współpracujemy z najlepszymi tłumaczami w kraju.
Zlecenie tłumaczenia można złożyć drogą e-mailową, za pomocą formularza lub przez telefon. Po otrzymaniu zlecenia natychmiast przystępujemy do tłumaczenia.
Wybrane dziedziny i obszary tłumaczeń w zakresie języka hebrajskiego:
• Ekonomia, prawo, finanse, ubezpieczenia – umowy cywilne i handlowe, analizy księgowe, raporty spółek, oferty, prezentacje, biznesplany, studia opłacalności i wiele innych dokumentów i opracowań.
• Informatyka, elektronika, szeroko pojęta inżynieria z różnych specjalistycznych dziedzin techniki (np. technika wojskowa, grzewcza i ciepłownicza, klimatyzacja, motoryzacja) – oferty, schematy, instrukcje obsługi, opisy.
• Ekologia, rolnictwo, biotechnologia.
• Medycyna, farmacja, technika medyczna.
• Marketing i sprzedaż – oferty, publikacje marketingowe – foldery, ulotki, prezentacje, strony www, inne.
• Unia Europejska, fundusze strukturalne, projekty i partnerstwa, dofinansowanie, dotacje – wszelkie dokumenty partnerstwa i związane z aplikacją i realizacje projektów unijnych, wsparcie tłumaczeń z i na hebrajski, warsztatów i spotkań roboczych partnerstw ponadnarodowych, tłumaczenia archiwów, dzienników, publikacji, raportów, sprawozdań.

Alfabet hebrajski, nazywany też przez badaczy pismem żydowskim lub pismem kwadratowym – alfabet spółgłoskowy stosowany do zapisu języka hebrajskiego, jidysz, ladino i innych języków żydowskich, wywodzący się z alfabetu aramejskiego, a pośrednio z fenickiego i egipskich hieroglifów. Składa się z 22 znaków, a w przeciwieństwie do alfabetu łacińskiego nie rozróżnia się w nim liter małych i wielkich.
Kierunek pisma: od prawej do lewej.
Litery alfabetu hebrajskiego:
Zapis Nazwa Wymowa Wartość numeryczna
Nowoczesny Tradycyjny Kursywa hebrajska
א א alef nieme lub któraś z samogłosek 1
ב ב bet [b], [v] 2
ג ג gimel [ɡ] 3
ד ד dalet [d] 4
ה ה hej/he[1] jako spółgłoska – [h]; jako samogłoska – [a] 5
ו ו waw jako spółgłoska – [v]; jako samogłoska – [ɔ̝], [u] 6
ז ז zajin [z] 7
ח ח chet [χ] lub [ħ] 8
ט ט tet [t] 9
י י jod[1]/jud jako spółgłoska – [j]; jako samogłoska – [i], [ɛ̝] 10
כך כך kaf [k], [χ] 20
ל ל lamed [l] 30
מם מם mem [m] 40
נן נן nun [n] 50
ס ס samech/samek[1] [s] 60
ע ע ajin/ain[1] jako spółgłoska – [ʕ] lub nieme; jako samogłoska – [a], [ɛ̝], [ɔ̝], [i] 70
פף פף pe [p], [f] 80
צץ צץ cadi/cade/sade[1] [ʦ] (polskie c) 90
ק ק kof[1]/kuf [k], [q] 100
ר ר resz w starożytności [r], współcześnie [ʁ] 200
ש ש szin [ʃ] (polskie sz), [s] 300
ת ת taw [t], [θ] 400
Pięć liter (kaf, mem, nun, pe, cade) przyjmuje na końcu wyrazu inną graficznie formę, zwaną końcową (kaf finale, mem finale itd.). Są to tak zwane „litery królewskie” (sofit).
Kształt liter „pisanych” (kursywy) różni się znacznie od pierwowzorów „drukowanych” (pismo kwadratowe).
Niektóre litery zmieniają swoją wymowę (i nazwę) po umieszczeniu wewnątrz dageszu (znaku w kształcie kropki). Są to np. wet (v) → bet (b), chaf (χ) → kaf (k), fe (f) → pe (p). W niektórych epokach i dialektach języka hebrajskiego istniało też rozróżnienie: thaw (θ) → taw (t), nieistniejące we współczesnym hebrajskim (izraelskim). W przypadku dodania dageszu do innej litery, można jedynie wymawiać ją wzdłużoną. Litera szin ma kropkę nad prawym „ramieniem” (lecz nie jest to dagesz) i wtedy wymawiana jest jako „sz”. Kropka nad „ramieniem” lewym zmienia nazwę na sin i wymowę na „s”.
Judaizm uznaje graficzną formę alfabetu za świętą; mistycy żydowscy uważali litery hebrajskie za nośniki duchowych mocy, a ich znajomość za sposób przybliżania się do Boga

Facebook

Twitter

Google Plus